Zla žena gnjavi jednog, dobra žena dosadna je jednom. To je jedina razlika među njima.


zla-ena-gnjavi-jednog-dobra-ena-dosadna-jednom-to-jedina-razlika-meu-njima
oskar vajldzlaženagnjavijednogdobradosadnajednomtojedinarazlikameđunjimazla ženažena gnjavignjavi jednogdobra ženažena dosadnadosadna jeje jednomje jedinajedina razlikarazlika međumeđu njimazla žena gnjavižena gnjavi jednogdobra žena dosadnažena dosadna jedosadna je jednomje jedina razlikajedina razlika međurazlika među njimazla žena gnjavi jednogdobra žena dosadna ježena dosadna je jednomje jedina razlika međujedina razlika među njimadobra žena dosadna je jednomje jedina razlika među njima

Ti si najbesramnija devojka koju sam sreo među ženama i najstidljivija žena koju sam sreo među devojkama. -Miroslav Mika Antić
ti-najbesramnija-devojka-koju-sam-sreo-meu-enama-i-najstidljivija-ena-koju-sam-sreo-meu-devojkama
Sveti Nikola! Najbolji kuvar među odbojkašima i najbolji odbojkaš među kuvarima. – nakon jednog od mnogobrojnih kuvanja Nikole Grbića. -Duško Korać
sveti-nikola-najbolji-kuvar-meu-odbojkaima-i-najbolji-odbojka-meu-kuvarima-nakon-jednog-od-mnogobrojnih-kuvanja-nikole-grbia
Uvek se nađe neka žena da te spase od druge, i dok te ta žena spašava sprema se da te uništi. -Čarls Bukovski
uvek-se-nae-neka-ena-da-te-spase-od-druge-i-dok-te-ena-spaava-sprema-se-da-te-uniti