Zli ljudi mrze grijeh is straha od kazne.


zli-ljudi-mrze-grijeh-is-straha-od-kazne
latinske poslovicezliljudimrzegrijehisstrahaodkaznezli ljudiljudi mrzemrze grijehgrijeh isis strahastraha odod kaznezli ljudi mrzeljudi mrze grijehmrze grijeh isgrijeh is strahais straha odstraha od kaznezli ljudi mrze grijehljudi mrze grijeh ismrze grijeh is strahagrijeh is straha odis straha od kaznezli ljudi mrze grijeh isljudi mrze grijeh is strahamrze grijeh is straha odgrijeh is straha od kazne

Dobri ljudi mrze grijeh iz ljubavi prema vrlini.Zli ljudi imaju crnu sreću.Možda je u početku bilo i drugih motiva, ali danas je glavni strah. Od straha su ljudi zli, surovi i podli, od straha su darežljivi, čak i dobri.Zli ljudi ne menjaju narav ni kad se s njima lepo postupa.Pokvareni ljudi poštuju iz straha; dobri ljudi iz ljubavi.Hrabrost je otpor strahu savladavanjem straha, a ne odsustvo straha.