Zli ljudi ne menjaju narav ni kad se s njima lepo postupa.


zli-ljudi-ne-menjaju-narav-kad-se-s-njima-lepo-postupa
ezopzliljudinemenjajunaravkadsenjimalepopostupazli ljudiljudi nene menjajumenjaju naravnarav nini kadkad sese ss njimanjima lepolepo postupazli ljudi neljudi ne menjajune menjaju naravmenjaju narav ninarav ni kadni kad sekad se sse s njimas njima leponjima lepo postupazli ljudi ne menjajuljudi ne menjaju naravne menjaju narav nimenjaju narav ni kadnarav ni kad seni kad se skad se s njimase s njima lepos njima lepo postupazli ljudi ne menjaju naravljudi ne menjaju narav nine menjaju narav ni kadmenjaju narav ni kad senarav ni kad se sni kad se s njimakad se s njima lepose s njima lepo postupa

Ljudi se menjaju, sa njima se menjaju i osećanja. Ako se ljubav koja je nekad postojala vremenom ugasila, ne znači da nije bila stvarna ili iskrena.  Znači ...
ljudi-se-menjaju-njima-se-menjaju-i-oseanja-ako-se-ljubav-koja-nekad-postojala-vremenom-ugasila-ne-znai-da-nije-bila-stvarna-ili-iskrena-znai
Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne želježnička stanica. -Paulo Koeljo
na-ivot-stalno-putovanje-od-roenja-do-smrti-okolina-se-menja-ljudi-se-menjaju-potrebe-se-menjaju-ali-voz-i-dalje-ide-ivot-voz-a-ne-eljeka-stanica
Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne železnička stanica. -Paulo Koeljo
na-ivot-stalno-putovanje-od-roenja-do-smrti-okolina-se-menja-ljudi-se-menjaju-potrebe-se-menjaju-ali-voz-i-dalje-ide-ivot-voz-a-ne-eleznika-stanica