Zli ljudi ne menjaju narav ni kad se s njima lepo postupa.


zli-ljudi-ne-menjaju-narav-kad-se-s-njima-lepo-postupa
ezopzliljudinemenjajunaravkadsenjimalepopostupazli ljudiljudi nene menjajumenjaju naravnarav nini kadkad sese ss njimanjima lepolepo postupazli ljudi neljudi ne menjajune menjaju naravmenjaju narav ninarav ni kadni kad sekad se sse s njimas njima leponjima lepo postupazli ljudi ne menjajuljudi ne menjaju naravne menjaju narav nimenjaju narav ni kadnarav ni kad seni kad se skad se s njimase s njima lepos njima lepo postupazli ljudi ne menjaju naravljudi ne menjaju narav nine menjaju narav ni kadmenjaju narav ni kad senarav ni kad se sni kad se s njimakad se s njima lepose s njima lepo postupa

Ljudi se menjaju, sa njima se menjaju i osećanja. Ako se ljubav koja je nekad postojala vremenom ugasila, ne znači da nije bila stvarna ili iskrena.  Znači ...Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne želježnička stanica.Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne železnička stanica.Zli ljudi imaju crnu sreću.Zli ljudi mrze grijeh is straha od kazne.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.