Zlo i nesreća ne dolaze od Boga, već od čoveka.


zlo-i-nesrea-ne-dolaze-od-boga-ve-od-oveka
jovan dučićzlonesrećanedolazeodbogavećčovekazlo ii nesrećanesreća nene dolazedolaze odod bogaveć odod čovekazlo i nesrećai nesreća nenesreća ne dolazene dolaze oddolaze od bogaveć od čovekazlo i nesreća nei nesreća ne dolazenesreća ne dolaze odne dolaze od bogazlo i nesreća ne dolazei nesreća ne dolaze odnesreća ne dolaze od boga

Zlo i nesreća ne dolaze od Boga, nego od čovjeka. -Jovan Dučić
zlo-i-nesrea-ne-dolaze-od-boga-nego-od-ovjeka
Nijedno zadovoljstvo nije samo po sebi loše, već su loši načini putem kojih ljudi dolaze do zadovoljstva, koja time postaju bolna, a ne sretna. -Epikur
nijedno-zadovoljstvo-nije-samo-po-sebi-loe-ve-su-loi-naini-putem-kojih-ljudi-dolaze-do-zadovoljstva-koja-time-postaju-bolna-a-ne-sretna
Svi ljudi koji nemaju srca su glupi. Jer naše misli ne dolaze iz naših glava, već iz naših srca. -Hajnrih Hajne
svi-ljudi-koji-nemaju-srca-su-glupi-jer-nae-misli-ne-dolaze-iz-naih-glava-ve-iz-naih-srca