Zlo je kao virus, samo što zlo u ljude ulazi i razmnožava se kroz loše društvo.


zlo-kao-virus-samo-to-zlo-u-ljude-ulazi-i-razmnoava-se-kroz-loe-drutvo
poslovice korisnikazlokaovirussamotozloljudeulazirazmnožavasekrozloedrutvozlo jeje kaokao virussamo štošto zlozlo uu ljudeljude ulaziulazi ii razmnožavarazmnožava sese krozkroz lošeloše društvozlo je kaoje kao virussamo što zlošto zlo uzlo u ljudeu ljude ulaziljude ulazi iulazi i razmnožavai razmnožava serazmnožava se krozse kroz lošekroz loše društvozlo je kao virussamo što zlo ušto zlo u ljudezlo u ljude ulaziu ljude ulazi iljude ulazi i razmnožavaulazi i razmnožava sei razmnožava se krozrazmnožava se kroz lošese kroz loše društvosamo što zlo u ljudešto zlo u ljude ulazizlo u ljude ulazi iu ljude ulazi i razmnožavaljude ulazi i razmnožava seulazi i razmnožava se krozi razmnožava se kroz lošerazmnožava se kroz loše društvo

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju, nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti. -Meša Selimović
lake-nagovoriti-ljude-na-zlo-i-mrnju-nego-na-dobro-i-ljubav-zlo-privlano-i-blie-ljudskoj-prirodi-za-dobro-i-ljubav-treba-izrasti-treba-se-pomuiti
Zaboravljam imena, samo lica ostaju, u prolazu ljude otkrivam kroz šifre. -Đorđe Balašević
zaboravljam-imena-samo-lica-ostaju-u-prolazu-ljude-otkrivam-kroz-ifre
Kad jednom priviknemo svoju savjest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. -Ivan Turgenjev
kad-jednom-priviknemo-svoju-savjest-da-neto-primi-kao-nuno-zlo-to-uskoro-poinje-sve-vie-da-nam-izgleda-kao-nuno-a-sve-manje-kao-zlo
Kad jednom priviknemo svoju savest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. -Ivan Turgenjev
kad-jednom-priviknemo-svoju-savest-da-neto-primi-kao-nuno-zlo-to-uskoro-poinje-sve-vie-da-nam-izgleda-kao-nuno-a-sve-manje-kao-zlo
Žena se nikad ne gadi propale žene, kao što se mi gadimo propalog muškarca; naprotiv, traži njeno društvo. -Jovan Dučić
ena-se-nikad-ne-gadi-propale-ene-kao-to-se-mi-gadimo-propalog-mukarca-naprotiv-trai-njeno-drutvo