Zlo može zavesti čoveka, ali ne može postati čovek.


zlo-moe-zavesti-oveka-ali-ne-moe-postati-ovek
franc kafkazlomožezavestičovekaalinepostatičovekzlo možemože zavestizavesti čovekaali nene možemože postatipostati čovekzlo može zavestimože zavesti čovekaali ne možene može postatimože postati čovekzlo može zavesti čovekaali ne može postatine može postati čovekali ne može postati čovek

Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude dio nje same.Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude deo nje same.Ne zavodi čovjeka samo ljepota tijela, isto tako može ga zavesti i ljepota duha.Čovek je smrtan, ali njegovo ime ime može postati-besmrtno.Nikada ne mogu da shvatim kako bilo ko ne može pušiti. To može uskratiti čoveku najbolji deo njegovog života. Sa dobrom cigarom u njegovim ustima, čovek je savršeno siguran i ništa ga bukvalno ne može dotaći.Čovek čoveka ne može upoznati dok s njim ne pojede onoliko soli koliko može zubima podići.