Zloba dolazi uvek od nemoći.


zloba-dolazi-uvek-od-nemoi
lav tolstojzlobadolaziuvekodnemoćizloba dolazidolazi uvekuvek odod nemoćizloba dolazi uvekdolazi uvek oduvek od nemoćizloba dolazi uvek oddolazi uvek od nemoćizloba dolazi uvek od nemoći

Zloba je neukrotiva, pa i onda kada joj učinite najveće dobročinstvo. -Ezop
zloba-neukrotiva-pa-i-onda-kada-joj-uinite-najvee-dobroinstvo