Zloba jede dušu kao rđa gvožđe.


zloba-jede-u-kao-ra-gvoe
srpske poslovicezlobajededuukaorđagvožđezloba jedejede dušudušu kaokao rđarđa gvožđezloba jede dušujede dušu kaodušu kao rđakao rđa gvožđezloba jede dušu kaojede dušu kao rđadušu kao rđa gvožđezloba jede dušu kao rđajede dušu kao rđa gvožđe

Čovek treba više da razmišlja sa kim jede i pije nego šta jede i pije. -Seneka
ovek-treba-vie-da-razmilja-kim-jede-i-pije-nego-jede-i-pije
Kap vode koja padne na usijano gvožđe ispariće, ista kap ako padne na lotosov cvet, blistaće kao perla, a ako padne na školjku, postaće biser. Tako čovek postaje ono sa čim se udružuje. -Indijska poslovica
kap-vode-koja-padne-na-usijano-gvoe-isparie-ista-kap-ako-padne-na-lotosov-cvet-blistae-kao-perla-a-ako-padne-na-koljku-postae-biser-tako-ovek-postaje
Spokojstvo koje pesnik oseća posle ispevane pesme ima dušu dušu šumskog mira. -Desanka Maksimović
spokojstvo-koje-pesnik-osea-posle-ispevane-pesme-ima-u-u-umskog-mira
Zloba je neukrotiva, pa i onda kada joj učinite najveće dobročinstvo. -Ezop
zloba-neukrotiva-pa-i-onda-kada-joj-uinite-najvee-dobroinstvo
Ne živi se da se jede već se jede da se živi. -Sokrat
ne-ivi-se-da-se-jede-ve-se-jede-da-se-ivi