Zloba je neukrotiva, pa i onda kada joj učinite najveće dobročinstvo.


zloba-neukrotiva-pa-i-onda-kada-joj-uinite-najvee-dobroinstvo
ezopzlobaneukrotivapaondakadajojučinitenajvećedobročinstvozloba jeje neukrotivapa ii ondaonda kadakada jojjoj učiniteučinite najvećenajveće dobročinstvozloba je neukrotivapa i ondai onda kadaonda kada jojkada joj učinitejoj učinite najvećeučinite najveće dobročinstvopa i onda kadai onda kada jojonda kada joj učinitekada joj učinite najvećejoj učinite najveće dobročinstvopa i onda kada joji onda kada joj učiniteonda kada joj učinite najvećekada joj učinite najveće dobročinstvo

onaj osecaj kada joj je do sexa…. a ono dosla tetka ranije…….
onaj-osecaj-kada-joj-do-sexa-a-ono-dosla-tetka-ranije
Kada ste samopouzdani, može biti veoma zabavno. A dok se zabavljate, možete da učinite neverovatne stvari. -Džo Namat
kada-ste-samopouzdani-moe-biti-veoma-zabavno-a-dok-se-zabavljate-moete-da-uinite-neverovatne-stvari
Ne traži razgovor s mrtvacom, a ni dobročinstvo od škrtca. -Sokrat
ne-trai-razgovor-s-mrtvacom-a-dobroinstvo-od-krtca