Zločinac često nije dorastao svom delu: on ga umanjuje i kleveta.


zloinac-esto-nije-dorastao-svom-delu-on-ga-umanjuje-i-kleveta
fridrih ničezločinacčestonijedorastaosvomdeluongaumanjujeklevetazločinac čestočesto nijenije dorastaodorastao svomsvom deluon gaga umanjujeumanjuje ii klevetazločinac često niječesto nije dorastaonije dorastao svomdorastao svom deluon ga umanjujega umanjuje iumanjuje i klevetazločinac često nije dorastaočesto nije dorastao svomnije dorastao svom deluon ga umanjuje iga umanjuje i klevetazločinac često nije dorastao svomčesto nije dorastao svom deluon ga umanjuje i kleveta

Zahvalan sam svom ocu za život, ali isto tako i svom učitelju što živim dobro. -Aleksandar Veliki
zahvalan-sam-svom-ocu-za-ivot-ali-isto-tako-i-svom-uitelju-to-ivim-dobro
Da bi se promenila Srbija svako od nas mora malo da se promeni u svom pristupu problemima, u svom mentalitetu, u svojim radnim navikama. -Zoran Đinđić
da-bi-se-promenila-srbija-svako-od-nas-mora-malo-da-se-promeni-u-svom-pristupu-problemima-u-svom-mentalitetu-u-svojim-radnim-navikama
Šta je čovjek ako se prepusti samo hladnom proračunatom razumu? Zločinac, teški zločinac. -Ugo Foscolo
ovjek-ako-se-prepusti-samo-hladnom-proraunatom-razumu-zloinac-teki-zloinac
Ne govori o svom uspehu pred osobom koja nije uspela. -Kineske poslovice
ne-govori-o-svom-uspehu-pred-osobom-koja-nije-uspela