Zloupotreba nije upotreba, nego pokvarenost.


zloupotreba-nije-upotreba-nego-pokvarenost
latinske poslovicezloupotrebanijeupotrebanegopokvarenostzloupotreba nijenije upotrebanego pokvarenostzloupotreba nije upotreba

Što je vlast veća, to je strašnija njena upotreba.Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje.Nemoj se praviti mudrim nego to stvarno i budi, jer nije dovoljno praviti se zdravim nego to i stvarno biti.Fašizam nije se održao na valu neke doktrine koja je bila prethodno izrađena za stolom: nastao je iz potrebe za djelovanjem i bio je djelovanje; nije bio stranka, nego u prve dvije godine antistranka i pokret.Sreća nije ideal razuma, nego imaginacije.U ljubavi je najlepše da se sanja, čeka i da se čuva tajna. Ko nije prošao kroz to nije voleo. Ko nije sposoban da se žrtvuje, da pregoreva nema dara za ljubav. Ko nije patio i plakao nije voleo.