Znaš li šta natera ljude da odustanu? Kad daju najbolje od sebe za nekoga, a taj neko ih opet povredi.


zna-li-natera-ljude-da-odustanu-kad-daju-najbolje-od-sebe-za-nekoga-a-taj-neko-ih-opet-povredi
znalitanateraljudedaodustanukaddajunajboljeodsebezanekogatajnekoihopetpovrediznaš lili štašta nateranatera ljudeljude dada odustanukad dajudaju najboljenajbolje odod sebesebe zaza nekogataj nekoneko ihih opetopet povrediznaš li štali šta naterašta natera ljudenatera ljude daljude da odustanukad daju najboljedaju najbolje odnajbolje od sebeod sebe zasebe za nekogaa taj nekotaj neko ihneko ih opetih opet povrediznaš li šta naterali šta natera ljudešta natera ljude danatera ljude da odustanukad daju najbolje oddaju najbolje od sebenajbolje od sebe zaod sebe za nekogaa taj neko ihtaj neko ih opetneko ih opet povrediznaš li šta natera ljudeli šta natera ljude dašta natera ljude da odustanukad daju najbolje od sebedaju najbolje od sebe zanajbolje od sebe za nekogaa taj neko ih opettaj neko ih opet povredi

Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natera da taj jaz premoste. -Herman Hese
postoji-neko-zlo-meu-ljudima-koje-ih-spreava-da-se-udruuju-i-nagoni-ih-da-izmeu-sebe-otvaraju-ponor-jedino-ljubav-moe-da-ih-natera-da-taj-jaz-premoste
Kad te neko stvarno voli, nema potrebe da ti to kaže. Znaš to po načinu kako se ponaša prema tebi.
kad-te-neko-stvarno-voli-nema-potrebe-da-ti-to-kae-zna-to-po-nainu-kako-se-ponaa-prema-tebi
Nemam prava da umanjim nečiju vrednost. Nije bitno šta ja mislim o nekome, već šta taj neko misli o sebi. Umanjiti nečije samopoštovanje je greh. -Antoan de Sent Egziperi
nemam-prava-da-umanjim-neiju-vrednost-nije-bitno-ja-mislim-o-nekome-ve-taj-neko-misli-o-sebi-umanjiti-neije-samopotovanje-greh
Kad bi nam neko ponudio besmrtnost na zemlji, ko bi htio primiti taj žalosni poklon. -Žan-Žak Ruso
kad-bi-nam-neko-ponudio-besmrtnost-na-zemlji-ko-bi-htio-primiti-taj-alosni-poklon
Najgori ljudi obično daju i najbolje savete. -Fransis Bejkon
najgori-ljudi-obino-daju-i-najbolje-savete
Dolazim, da te opet zaprosim. Dok te drugom ne daju, ljubavi moja. -Đorđe Balašević
dolazim-da-te-opet-zaprosim-dok-te-drugom-ne-daju-ljubavi-moja