Znaš onaj osećaj ti na fejsu a ćale ti upadne u sobu i kaže: Kucaj polovni automobili


zna-onaj-oseaj-ti-na-fejsu-a-ale-ti-upadne-u-sobu-i-kae-kucaj-polovni-automobili
znaonajosećajtinafejsućaleupadnesobukažekucajpolovniautomobiliznaš onajonaj osećajosećaj titi nana fejsućale titi upadneupadne uu sobusobu ii kažekucaj polovnipolovni automobiliznaš onaj osećajonaj osećaj tiosećaj ti nati na fejsufejsu a ćalea ćale tićale ti upadneti upadne uupadne u sobuu sobu isobu i kažekucaj polovni automobiliznaš onaj osećaj tionaj osećaj ti naosećaj ti na fejsuna fejsu a ćalefejsu a ćale tia ćale ti upadnećale ti upadne uti upadne u sobuupadne u sobu iu sobu i kažeznaš onaj osećaj ti naonaj osećaj ti na fejsuti na fejsu a ćalena fejsu a ćale tifejsu a ćale ti upadnea ćale ti upadne ućale ti upadne u sobuti upadne u sobu iupadne u sobu i kaže

Onaj osećaj kad si na fejsu a ćale ti upadne u sobu i kaže: Kucaj polovni automobili… Haha xD
onaj-oseaj-kad-na-fejsu-a-ale-ti-upadne-u-sobu-i-kae-kucaj-polovni-automobili-haha-xd
Znaš onaj osećaj kada si razočaran u sve, a opet moraš dalje? Jel znaš kako je kad se nadaš i raduješ, onako iz sveg srca, misliš da se sreća i tebi ...
zna-onaj-oseaj-kada-razoaran-u-sve-a-opet-mora-dalje-jel-zna-kako-kad-se-nada-i-raduje-onako-iz-sveg-srca-misli-da-se-srea-i-tebi
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Pravi prijatelj je onaj zbog koga ne trebaš srediti sobu kada dolazi.. ;)
pravi-prijatelj-onaj-zbog-koga-ne-treba-srediti-sobu-kada-dolazi
Pravi prijatelj: onaj zbog koga ne trebaš da sredjuješ sobu kada dolazi. xD
pravi-prijatelj-onaj-zbog-koga-ne-treba-da-sredjuje-sobu-kada-dolazi-xd
Kad te neko stvarno voli, nema potrebe da ti to kaže. Znaš to po načinu kako se ponaša prema tebi.
kad-te-neko-stvarno-voli-nema-potrebe-da-ti-to-kae-zna-to-po-nainu-kako-se-ponaa-prema-tebi