Znaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi. Pa, kad se onog jula nismo potukli zbog njene časti, zar ćemo sad zbog ovih očajnika željnih vlasti.


zna-sledi-ipak-ona-bila-neto-to-vredi-pa-kad-se-onog-jula-nismo-potukli-zbog-njene-asti-zar-emo-sad-zbog-ovih-oajnika-eljnih-vlasti
Đorđe balaševićznataslediipakonabilanetotovredipakadseonogjulanismopotuklizbognjenečastizarćemosadovihočajnikaželjnihvlastiznaš štašta slediipak jeje onaona bilabila neštonešto štošto vredikad sese onogonog julajula nismonismo potuklipotukli zbogzbog njenenjene častizar ćemoćemo sadsad zbogzbog ovihovih očajnikaočajnika željnihželjnih vlastiznaš šta slediipak je onaje ona bilaona bila neštobila nešto štonešto što vredikad se onogse onog julaonog jula nismojula nismo potuklinismo potukli zbogpotukli zbog njenezbog njene častizar ćemo sadćemo sad zbogsad zbog ovihzbog ovih očajnikaovih očajnika željnihočajnika željnih vlasti

Ne možemo biti sigurni da imamo nešto zbog čega vredi živeti osim ako nismo spremni umreti za to. -Ernesto Če Gevara
ne-moemo-biti-sigurni-da-imamo-neto-zbog-ega-vredi-iveti-osim-ako-nismo-spremni-umreti-za-to
Ja više volim da me mrze zbog onog što jesam, nego da me vole zbog onog što nisam. -Kurt Kobejn
ja-vie-volim-da-me-mrze-zbog-onog-to-jesam-nego-da-me-vole-zbog-onog-to-nisam
Nije bila zaljubljena u njega, ali ju je privlačilo nešto, nešto zbog čega noćima nije mogla spavati.
nije-bila-zaljubljena-u-njega-ali-ju-privlailo-neto-neto-zbog-ega-noima-nije-mogla-spavati