Znaj da bebo volim te samo ja,moje srce tebi pripada


znaj-da-bebo-volim-te-samo-jamoje-srce-tebi-pripada
znajdabebovolimtesamojamojesrcetebipripadaznaj dada bebobebo volimvolim tete samosrce tebitebi pripadaznaj da beboda bebo volimbebo volim tevolim te samosrce tebi pripadaznaj da bebo volimda bebo volim tebebo volim te samoznaj da bebo volim teda bebo volim te samo

Znaj da bebo volim te samo ja,  moje srce tebi pripada
znaj-da-bebo-volim-te-samo-ja-moje-srce-tebi-pripada
volim te bebo
volim-te-bebo
Moje srce pripada samo jednoj osobi…meni naravno.
moje-srce-pripada-samo-jednoj-osobimeni-naravno
Mrzim politku. Ne volim nijednu stranku. Niko ne treba da im pripada-treba biti individua, stajati u sredini. Svako ko pripada nekoj stranci prestaje da razmišlja. -Rej Bredberi
mrzim-politku-ne-volim-nijednu-stranku-niko-ne-treba-da-im-pripadatreba-biti-individua-stajati-u-sredini-svako-ko-pripada-nekoj-stranci-prestaje-da
Naučio me je da volim sebe prije nego što sam zavoljela njega. Pokazao mi je da moje srce služi meni i Bogu, a ne drugima. -Paulo Koeljo
nauio-me-da-volim-sebe-prije-nego-to-sam-zavoljela-njega-pokazao-mi-da-moje-srce-slui-meni-i-bogu-a-ne-drugima