Znala je pouzdano šta je njen životni san i bila je spremna na sve da bi ga ostvarila.


znala-pouzdano-njen-ivotni-san-i-bila-spremna-na-sve-da-bi-ga-ostvarila
paulo koeljoznalapouzdanotanjenživotnisanbilaspremnanasvedabigaostvarilaznala jeje pouzdanopouzdano štaje njennjen životniživotni sansan ii bilabila jeje spremnaspremna nana svesve dada bibi gaga ostvarilaznala je pouzdanoje pouzdano štapouzdano šta ješta je njenje njen životninjen životni sanživotni san isan i bilai bila jebila je spremnaje spremna naspremna na svena sve dasve da bida bi gabi ga ostvarilaznala je pouzdano štaje pouzdano šta jepouzdano šta je njenšta je njen životnije njen životni sannjen životni san iživotni san i bilasan i bila jei bila je spremnabila je spremna naje spremna na svespremna na sve dana sve da bisve da bi gada bi ga ostvarilaznala je pouzdano šta jeje pouzdano šta je njenpouzdano šta je njen životništa je njen životni sanje njen životni san injen životni san i bilaživotni san i bila jesan i bila je spremnai bila je spremna nabila je spremna na sveje spremna na sve daspremna na sve da bina sve da bi gasve da bi ga ostvarila

A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve. -Đorđe Balašević
a-hteo-sam-poslednji-put-da-joj-apnem-na-uho-da-bila-moje-sve-pazi-mene-bila-zapravo-bila-i-ostala-moje-sve
Bila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom. -Đorđe Balašević
bila-neko-kome-sam-verovao-neko-jak-i-miran-neko-bolji-od-mene-znala-moje-najgore-strane-a-i-dalje-me-volela-ali-bila-sad-nekom-drugom
Znala sam da pripadam javnosti i svetu. Ne zato što sam bila talentovana ili lepa, već zato što nisam pripadala ničemu i nikom drugom. -Merlin Monroe
znala-sam-da-pripadam-javnosti-i-svetu-ne-zato-to-sam-bila-talentovana-ili-lepa-ve-zato-to-nisam-pripadala-emu-i-nikom-drugom
Najveći prijatelj istine je Vrijeme, njen najveći neprijatelj je Predrasuda, a njen stalni pratilac je Poniznost. -Charles Caleb Colton
najvei-prijatelj-istine-vrijeme-njen-najvei-neprijatelj-predrasuda-a-njen-stalni-pratilac-poniznost
Ako ne isplanirate sopstveni životni plan, velike su šanse da ćete upasti u tuđi. Pogodite šta su planirali za vas – ne mnogo toga. -Džim Ron
ako-ne-isplanirate-sopstveni-ivotni-plan-velike-su-anse-da-ete-upasti-u-i-pogodite-su-planirali-za-vas-ne-mnogo-toga
Ako ne isplanirate sopstveni životni plan, velike su šanse da ćete upasti u tuđi. Pogodite šta su planirali za vas- ne mnogo toga. -Džim Ron
ako-ne-isplanirate-sopstveni-ivotni-plan-velike-su-anse-da-ete-upasti-u-i-pogodite-su-planirali-za-vas-ne-mnogo-toga