Znamo šta ostavljamo, ali ne znamo šta ćemo ponovo naći


znamo-ostavljamo-ali-ne-znamo-emo-ponovo-nai
italijanske posloviceznamotaostavljamoalineznamoćemoponovonaćiznamo štašta ostavljamoali nene znamoznamo štašta ćemoćemo ponovoponovo naćiznamo šta ostavljamoali ne znamone znamo štaznamo šta ćemošta ćemo ponovoćemo ponovo naćiali ne znamo štane znamo šta ćemoznamo šta ćemo ponovošta ćemo ponovo naćiali ne znamo šta ćemone znamo šta ćemo ponovoznamo šta ćemo ponovo naći

Ne znamo šta ćemo sa sobom u ovom kratkom životu, a želimo još jedan koji će biti večan. -Anatol Frans
ne-znamo-emo-sobom-u-ovom-kratkom-ivotu-a-elimo-jo-jedan-koji-e-biti-vean
Možda i nismo bili jedno za drugo… Možda i jesmo, ali je vreme pogrešno. Sve se dešava sa razlogom, ako nam je suđeno, naći ćemo se ponovo…
moda-i-nismo-bili-jedno-za-drugo-moda-i-jesmo-ali-vreme-pogreno-sve-se-deava-razlogom-ako-nam-sueno-nai-emo-se-ponovo