Znamo što jesmo, ali ne znamo što bismo mogli biti.


znamo-to-jesmo-ali-ne-znamo-to-bismo-mogli-biti
narodne posloviceznamotojesmoalineznamobismomoglibitiznamo štošto jesmoali nene znamoznamo štošto bismobismo moglimogli bitiznamo što jesmoali ne znamone znamo štoznamo što bismošto bismo moglibismo mogli bitiali ne znamo štone znamo što bismoznamo što bismo moglišto bismo mogli bitiali ne znamo što bismone znamo što bismo mogliznamo što bismo mogli biti

Znamo što jesmo, ali ne znamo što možemo biti.Svi mi imamo krila, ali ona nam nisu ni od kakve koristi. Kada bismo ih mogli počupati, to bismo i uradili.U ljubavi iskustvo ništa ne znači. U stvari, kad skupimo toliko iskustva da bismo mogli da budemo savršeni ljubavnici, tada smo već previše stari da bismo se mogli njime koristiti.Znamo šta ostavljamo, ali ne znamo šta ćemo ponovo naćiKada bismo samo mogli naslikati rukama ono što vidimo našim očima.Ako postoji bilo što što bismo želeli da promenimo u našem detetu, prvo bismo trebali ispitati i videti da to nije nešto što trebamo promeniti u nama samima.