Znamo što jesmo, ali ne znamo što možemo biti.


znamo-to-jesmo-ali-ne-znamo-to-moemo-biti
vilijam Šekspirznamotojesmoalineznamomožemobitiznamo štošto jesmoali nene znamoznamo štošto možemomožemo bitiznamo što jesmoali ne znamone znamo štoznamo što možemošto možemo bitiali ne znamo štone znamo što možemoznamo što možemo bitiali ne znamo što možemone znamo što možemo biti

Znamo što jesmo, ali ne znamo što bismo mogli biti.Pušemo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo, iako dobro znamo da će se raspršiti.Duvamo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo , iako dobro znamo da će se raspršiti.Možemo reći ono što ne znamo, ali ne možemo dati ono što nemamo.Znamo šta ostavljamo, ali ne znamo šta ćemo ponovo naćiŠto je to s nama i sa životom, u kakve se to konce saplićemo, u što upadamo svojom voljom, u što nevoljom, što od nas zavisi, i što možemo sa sobom. Nisam vješt razmišljanju, više volim život nego misao o njemu, ali kako god sam prevrtao, ispada da nam se većina stvari dešava mimo nas, bez naše odluke.