Znanje, to su zlatne lestvice preko kojih se ide u nebesa; znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život i vodi nas u budućnost punu večne slave.


znanje-to-su-zlatne-lestvice-preko-kojih-se-ide-u-nebesa-znanje-svetlost-koje-osvetljava-na-put-kroz-ivot-i-vodi-nas-u-budunost-punu-vene-slave
mihajlo pupinznanjetosuzlatnelestviceprekokojihseidenebesaznanjesvetlostkojeosvetljavanaputkrozživotvodinasbudućnostpunuvečneslavesu zlatnezlatne lestvicelestvice prekopreko kojihkojih sese ideide uu nebesaznanje jeje svetlostsvetlost kojekoje osvetljavaosvetljava našnaš putput krozkroz životživot ii vodivodi nasnas uu budućnostbudućnost punupunu večnevečne slavesu zlatne lestvicezlatne lestvice prekolestvice preko kojihpreko kojih sekojih se idese ide uide u nebesaznanje je svetlostje svetlost kojesvetlost koje osvetljavakoje osvetljava našosvetljava naš putnaš put krozput kroz životkroz život iživot i vodii vodi nasvodi nas unas u budućnostu budućnost punubudućnost punu večnepunu večne slave

Znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život. -Mihajlo Pupin
znanje-svetlost-koje-osvetljava-na-put-kroz-ivot
Motivacija vas vodi kroz dan, ali inspiracija vas vodi kroz život. -Nik Vujičić
motivacija-vas-vodi-kroz-dan-ali-inspiracija-vas-vodi-kroz-ivot
Sunce koje širi svetlost i toplotu svuda oko sebe, služi i za primer onima koji razmišljaju preko granica svojih vidika. -Paulo Koeljo
sunce-koje-iri-svetlost-i-toplotu-svuda-oko-sebe-slui-i-za-primer-onima-koji-razmiljaju-preko-granica-svojih-vidika
Sunce koje širi svetlost i toplotu svuda oko sebe, služi i za primer  onima koji razmišljaju preko granica svojih vidika. -Paulo Koeljo
sunce-koje-iri-svetlost-i-toplotu-svuda-oko-sebe-slui-i-za-primer-onima-koji-razmiljaju-preko-granica-svojih-vidika
Malo znanje koje deluje je beskonačno vrednije nego veliko znanje koje je leno. -Halil Džubran
malo-znanje-koje-deluje-beskonano-vrednije-nego-veliko-znanje-koje-leno