Znao sam da se vraćam, nisam znao kako al' znao sam zašto.


znao-sam-da-se-vraam-nisam-znao-kako-al-znao-sam-zato
Đorđe balaševićznaosamdasevraćamnisamznaokakoal'zatoznao samsam dada sese vraćamnisam znaoznao kakokako alal' znaoznao samsam zaštoznao sam dasam da seda se vraćamnisam znao kakoznao kako alkako al' znaoal' znao samznao sam zaštoznao sam da sesam da se vraćamnisam znao kako alznao kako al' znaokako al' znao samal' znao sam zaštoznao sam da se vraćamnisam znao kako al' znaoznao kako al' znao samkako al' znao sam zašto

Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene. -Ričard Prajor
iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene
Da sam ledenica tacno bih znao na ciju glavu da padnem… xD
da-sam-ledenica-tacno-bih-znao-na-ciju-glavu-da-padnem-xd