Znas onaj osecaj kad ga vidis? Odseku ti se i ruke i noge, ne znas gde da gledas, u stomaku centrifuga, izgubis glas. E, ja znam. To je TAJ osecaj


znas-onaj-osecaj-kad-ga-vidis-odseku-ti-se-i-ruke-i-noge-ne-znas-gde-da-gledas-u-stomaku-centrifuga-izgubis-glas-e-ja-znam-to-taj-osecaj
znasonajosecajkadgavidisodsekutiserukenogeneznasgdedagledasstomakucentrifugaizgubisglasjaznamtotajznas onajonaj osecajosecaj kadkad gaga vidisodseku titi sese ii rukeruke ii nogene znasznas gdegde dada gledasu stomakustomaku centrifugaizgubis glasja znamje tajtaj osecajznas onaj osecajonaj osecaj kadosecaj kad gakad ga vidisodseku ti seti se ise i rukei ruke iruke i nogene znas gdeznas gde dagde da gledasu stomaku centrifugaje taj osecajznas onaj osecaj kadonaj osecaj kad gaosecaj kad ga vidisodseku ti se iti se i rukese i ruke ii ruke i nogene znas gde daznas gde da gledasznas onaj osecaj kad gaonaj osecaj kad ga vidisodseku ti se i ruketi se i ruke ise i ruke i nogene znas gde da gledas

Znas onaj osecaj kad ga vidis s drugom a pokazujes da te ne zanima i da nije bitan, ali u sebi places? Kad je online cekas da se javi, ali se to nikad ne desi?!
znas-onaj-osecaj-kad-ga-vidis-s-drugom-a-pokazujes-da-te-ne-zanima-i-da-nije-bitan-ali-u-sebi-places-kad-online-cekas-da-se-javi-ali-se-to-nikad-ne
Jel znas onaj osecaj kad ne mozes vise da pijes? Ja ne…
jel-znas-onaj-osecaj-kad-ne-mozes-vise-da-pijes-ja-ne
Znas onaj osecaj… ? – Znam sve osecaje , zajebi me molim te !!!
znas-onaj-osecaj-znam-sve-osecaje-zajebi-me-molim-te
onaj osecaj kada jedes kockicu bele cokolade i gledas se u ogledalo XD
onaj-osecaj-kada-jedes-kockicu-bele-cokolade-i-gledas-se-u-ogledalo-xd
Jel znas onaj osecaj…? – Znam sve osecaje,ne smaraj! :-D
jel-znas-onaj-osecaj-znam-sve-osecajene-smaraj-d
Onaj osecaj kada izvadis mobilni iz dzepa vidis koliko je sati, vratis telefon u dzep a i dalje ne znas koliko je sati… xD
onaj-osecaj-kada-izvadis-mobilni-iz-dzepa-vidis-koliko-sati-vratis-telefon-u-dzep-a-i-dalje-ne-znas-koliko-sati-xd