Znas onaj osecaj kad ga vidis s drugom a pokazujes da te ne zanima i da nije bitan, ali u sebi places? Kad je online cekas da se javi, ali se to nikad ne desi?!


znas-onaj-osecaj-kad-ga-vidis-s-drugom-a-pokazujes-da-te-ne-zanima-i-da-nije-bitan-ali-u-sebi-places-kad-online-cekas-da-se-javi-ali-se-to-nikad-ne
znasonajosecajkadgavidisdrugompokazujesdatenezanimanijebitanalisebiplaceskadonlinecekassejavitonikaddesiznas onajonaj osecajosecaj kadkad gaga vidisvidis ss drugompokazujes dada tete nene zanimazanima ii dada nijenije bitanali uu sebisebi placeskad jeje onlineonline cekascekas dada sese javiali senikad neznas onaj osecajonaj osecaj kadosecaj kad gakad ga vidisga vidis svidis s drugomdrugom a pokazujesa pokazujes dapokazujes da teda te nete ne zanimane zanima izanima i dai da nijeda nije bitanali u sebiu sebi placeskad je onlineje online cekasonline cekas dacekas da seda se javise to nikad

Znas onaj osecaj kad ga vidis? Odseku ti se i ruke i noge, ne znas gde da gledas, u stomaku centrifuga, izgubis glas. E, ja znam. To je TAJ osecaj
znas-onaj-osecaj-kad-ga-vidis-odseku-ti-se-i-ruke-i-noge-ne-znas-gde-da-gledas-u-stomaku-centrifuga-izgubis-glas-e-ja-znam-to-taj-osecaj
Onaj osecaj kad vidis da je online, a ne pise ti nista :)))
onaj-osecaj-kad-vidis-da-online-a-ne-pise-ti-nista
Znas onaj osecaj… ? – Znam sve osecaje , zajebi me molim te !!!
znas-onaj-osecaj-znam-sve-osecaje-zajebi-me-molim-te
onaj osjecaj kad ti se javi bivsa nakon godinu dana radi tvoj statusa i pita ko te dira da mu pomogne a ti bih je najradije poslao do vraga ali ne mozes jer jos ...
onaj-osjecaj-kad-ti-se-javi-bivsa-nakon-godinu-dana-radi-tvoj-statusa-i-pita-ko-te-dira-da-mu-pomogne-a-ti-bih-najradije-poslao-do-vraga-ali-ne-mozes
Onaj osecaj kad nestrpljivo cekas neciji odgovor.
onaj-osecaj-kad-nestrpljivo-cekas-neciji-odgovor