Zrno do zrna pogaca, kamen do kamena palača.


zrno-do-zrna-pogaca-kamen-do-kamena-palaa
hrvatske poslovicezrnodozrnapogacakamenkamenapalačazrno dodo zrnazrna pogacakamen dodo kamenakamena palačazrno do zrnado zrna pogacakamen do kamenado kamena palačazrno do zrna pogacakamen do kamena palača

Učini dobro i zakopaj pod kamen, ono će od kamena načiniti sebi jezik i objaviti se.U ratara crne ruke, a bijela pogaca.Ja ne plačem, jer mi je unutrašnjost postala kamena.Dobrota dolazi iz srca, iskrena i nesputana – jaka je poput kamena.Čovek od nauke ne bi trebao imati želja niti osećanja – samo srce od kamena.Ako se dva kamena kotrljaju jedan prema drugom,ne smiješ stati između njih.