Zrno do zrna pogaca, kamen do kamena palača.


zrno-do-zrna-pogaca-kamen-do-kamena-palaa
hrvatske poslovicezrnodozrnapogacakamenkamenapalačazrno dodo zrnazrna pogacakamen dodo kamenakamena palačazrno do zrnado zrna pogacakamen do kamenado kamena palačazrno do zrna pogacakamen do kamena palača

Učini dobro i zakopaj pod kamen, ono će od kamena načiniti sebi jezik i objaviti se. -Nikolaj Velimirović
uini-dobro-i-zakopaj-pod-kamen-ono-e-od-kamena-nainiti-sebi-jezik-i-objaviti-se
Dobrota dolazi iz srca, iskrena i nesputana – jaka je poput kamena.
dobrota-dolazi-iz-srca-iskrena-i-nesputana-jaka-poput-kamena
Čovek od nauke ne bi trebao imati želja niti osećanja – samo srce od kamena. -Čarls Darvin
ovek-od-nauke-ne-bi-trebao-imati-elja-niti-oseanja-samo-srce-od-kamena
Ako se dva kamena kotrljaju jedan prema drugom,ne smiješ stati između njih. -Maksim Gorki
ako-se-dva-kamena-kotrljaju-jedan-prema-drugomne-smije-stati-izmeu-njih